Tag Archives: 034cứu

Pogba "cứu giá" Mourinho: Không cần băng đội trưởng để trở nên vĩ đại

Pogba "cứu giá" Mourinho: Không cần băng đội trưởng để trở nên vĩ đại,Pogba "cứu giá" Mourinho: Không cần băng đội trưởng để trở nên vĩ đại ,Pogba "cứu giá" Mourinho: Không cần băng đội trưởng để trở nên vĩ …

Tuyệt đỉnh vòng 5 La Liga: "Cứu tinh" VAR trợ giúp Real, báo hại Barca

Tuyệt đỉnh vòng 5 La Liga: "Cứu tinh" VAR trợ giúp Real, báo hại Barca,Tuyệt đỉnh vòng 5 La Liga: "Cứu tinh" VAR trợ giúp Real, báo hại Barca ,Tuyệt đỉnh vòng 5 La Liga: "Cứu tinh" VAR trợ giúp …

Tottenham – Liverpool: "Cứu tinh" công nghệ, bừng tỉnh muộn màng

Tottenham – Liverpool: "Cứu tinh" công nghệ, bừng tỉnh muộn màng,Tottenham – Liverpool: "Cứu tinh" công nghệ, bừng tỉnh muộn màng ,Tottenham – Liverpool: "Cứu tinh" công nghệ, bừng tỉnh muộn màng, Tottenham – Liverpool: "Cứu tinh" công nghệ, bừng …